هفدهمین نمایشگاه سنگ ، معادن و صنایع وابسته اصفهان


هفدهمین نمایشگاه سنگ ، معادن و صنایع وابسته اصفهان

مکان : اصفهان - کمربندی شرق - روبروی منطقه روشن دشت - نمایشگاه بین المللی اصفهان

زمان : 24 الی 27 آبان ماه 1401

ساعات بازدید : 10 الی 18