بیست و چهارمین نمایشگاه بین الملی صنعتبیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1403

مکان: محل ثابت نمایشگاه بین المللی تهران

زمان: 13 الی 16 آبان 1403