سومین نمایشگاه بین المللی ابزارآلات صنعتی و کارگاهی ایرانسومین نمایشگاه بین المللی ابزارآلات صنعتی و کارگاهی ایران

مکان محل ثابت نمایشگاه های بین المللی تهران(سِول)

زمان: 16 الی 13 آبان ماه 1403