اولین نمایشگاه تکنولوژی و تجهیزات ساخت و ساز

اولین نمایشگاه تکنولوژی و تجهیزات ساخت و ساز تهران

معماری ، ماشین آلات ، متریال های نوین ساختمان

مکان : تهران -ابتدای بزرگراه خلیج فارس - نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

زمان : 11 الی 14 بهمن ماه 1401